ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن

ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن در حد زیر آکبند(استوک، در ایران استفاده نشده) به فروش می‌رسد. سیلندر ماشین و سیلندر کشباف آن بسیار تمیز است و تمام لوازم ماشین و کشبافِ ژاپنیه برادر را به همراه دارد . قیمت این ماشین بافت به همراه کشباف ژاپن  —————تومان به است. کارایی های قابل انجام …
ادامه ی نوشته ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن