بایگانی برچسب: s

ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن

ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن

ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن در حد زیر آکبند(استوک، در ایران استفاده نشده) به فروش می‌رسد. سیلندر ماشین و سیلندر کشباف آن بسیار تمیز است و تمام لوازم ماشین و کشبافِ ژاپنیه برادر را به همراه دارد .

قیمت این ماشین بافت به همراه کشباف ژاپن  —————تومان به است.

کارایی های قابل انجام :

۱-ساده بافی ۲-تور بافی ۳-دورنگ بافی ۴-تک گل ۵-کشباف
میزان کارکرد ماشین بسیار کم است و تمیزی آن درون عکس مشخص است .
در صورت نیاز سایر لوازم جانبی ،میز ، ژورنال و … نیز به صورت جداگانه موجود است .

در حال حاضر تعداد  محدودی از این ماشین موجود است . در صورت نیاز با فروشگاه تماس بگیرید.

اطلاعات تماس

ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن
ماشین بافت برادر ۸۷۱ ژاپن
ماشین بافت برادر ۸۷۱
ماشین بافت برادر ۸۷۱

ماشین‌های بافت برادر در مدلهای مختلف و انواع کارکرد متنوع موجود است برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید . ۸۲۰ -۸۳۰ -۸۴۰ -۸۶۸ -۸۷۱